Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Tämä on Keto Coach Sari Oy:n (3369491-8) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri – ja tietosuojaseloste. Tämä rekisteri – ja tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi.

Rekisteri – ja tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Keto Coach Sari Oy käsittelee henkilötietoja. Keto Coach Sari Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti ennen verkkosivustomme käyttöä, valmennukseen osallistumista taikka sähköpostilistalle rekisteröitymistä.

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä rekisteri – ja tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Keto Coach Sari Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän rekisteri – ja tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Keto Coach Sari Oy varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Koska Keto Coach Sari Oy kehittää palvelujaan ja verkkosivustoaan jatkuvasti, pyydämme sinua käymään tällä sivustolla aika ajoin.

Käyttämällä Keto Coach Sari Oy:n verkkosivustoa, ostamalla valmennuksen tai konsultaation, täyttämällä lomakkeen tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän rekisteri – ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Rekisterinpitäjä

Keto Coach Sari Oy

Nevatie 119

65280 Vaasa

Rekisteriä hoitava henkilö

Sari Shannon

Sähköposti: sari@ketocoachsari.com

Rekisterin nimi

Keto Coach Sari Oy asiakasrekisteri / Keto Coach Sari uutiskirjeen tilaajat 

Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja käsitellän?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakastietojen ylläpitäminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • Markkinointi
 • Affiliatemarkkinointi
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • Laskutus
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
 • Palveluidemme kohdentaminen
 • Uutiskirjeiden lähetys

Mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keto Coach Sari Oy kerää käyttäjästä tietoja, kun käyttäjä käyttää Keto Coach Sari Oy:n verkkosivustoa, ostaa valmennuksen, luennon tai konsultaation, rekisteröityy sähköpostilistalle, käyttää palveluita. Tämän lisäksi rekisteriin saatetaan tallentaa tietoja, jotka saadaan asiakkaalta mm. www-sivun lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sähköpostilistalle  rekisteröitymisen yhteydessä keräämme ainakin seuraavat tiedot:

 • Henkilön, eli käyttäjän etunimi
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaiden osalta keräämme lisäksi seuraavat tiedot:

 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaushistoria

Syöttämällä henkilötietoja Keto Coach Sari Oy:n verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Keto Coach Sari Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän rekisteri- ja  tietosuojaselosteen mukaisesti tässä rekisteri – ja tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Keto Coach Sari Oy:n on  mahdollista käyttää myös muita ulkopuolisia  palveluntarjoajia  ja alihankkijoita. Palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi ja henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaisille palvelun tarjoajille sekä alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Pyrimme tällaisissa tilanteissa varmistamaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Keto Coach Sari Oy saa luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Keto Coach Sari Oy:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Tällaiset sivustot eivät ole Keto Coach Sari Oy:n määräysvallassa eikä Keto Coach Sari Oy vastaa niiden sisällöstä. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

Luovutetaanko tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Miten tietojasi säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna aiemmin kuvattuja henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimittamaan haluamaasi palvelua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Mikäli et halua että käsittelemme tietojasi tämän rekisteri – ja tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Keto Coach Sari Oy:lle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään sähköpostilistalle, ostaessaan valmennuksen, konsultaation tai luennon tai täyttäessään muutoin lomakkeen Keto Coach Sari Oy:n verkkosivustolla. Palveluiden käyttäjä voi milloin tahansa tarkastella omia tietojaan kirjautumalla Palveluun. Käyttäjä voi myös muuttaa ja päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä Keto Coach Sari Oy.

Miten peruutan suostumukseni?

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

Onko minulla pääsyä tietoihini? 

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.

Oikeuteni korjata tietoni?

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot. 

Oikeuteni vastustaa tietojeni käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeuteni rajoittaa tietojeni käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sari@ketocoachsari.com.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän rekisteri – ja tietosuojaselosteeseen lakien, toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn rekisteri – ja tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän rekisteri – ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

 • Keto Coach Sari Oy / Sari Shannon
 • sari@ketocoachsari.com