TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

Toimitusehdot

Keto Coach Sari myy palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Keto Coach Sari pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tilaaminen

Palveluita voi tilata ottamalla yhteyttä Keto Coach Sari:in sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen kautta tai sosiaalisessa mediassa.

Ostaessasi palvelun hyväksyt nämä toimitus- ja sopimusehdot sekä palveluiden hinnat. 

Ostohetkellä annetaan sähköpostiosoite, johon ostosta lähetetään tilausvahvistus. Tilausvahvistuksesta ilmenevät ostettu palvelu sekä hinta.

Ostetut henkilökohtaiset valmennukset tulee käyttää 6 kuukauden kuluessa ostohetkestä. Digitaaliset tuotteet (kuten mukaan lukien mutta rajoittamatta verkkovalmennukset) niiden aikataulun mukaan.

Maksaminen ja maksutavat

Keto Coach Sari laskuttaa palvelunsa Kassavirtanen laskutuspalvelun kautta. Lisätietoa Kassavirtasesta: https://www.kassavirtanen.fi/

Kaupan  peruuttaminen

Kaupan voi peruuttaa sähköpostitse Sopimusehtojen kohdan 8.sopimuksen peruuttaminen mukaisesti.

Sopimusehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Keto Coach Sari:n ja sen käytössä olevissa verkko-osoitteissa (kuten, mutta näihin rajoittumatta: www.ketocoachsari.com) tarjoamien palveluiden käyttöön ja Keto Coach Sari:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen.

2. Palvelun sisältö

Keto Coach Sari tarjoaa valmennus- luento- ja digitaalisiapalveluita ja -tuotteita.

Palveluihin voi sisältyä muiden, Keto Coach Sari:n kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) tarjoamia palveluja sekä aineistoa.

Keto Coach Sari:llaja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Keto Coach Sarivoi tarjota, välittää tai markkinoida Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja ja tuotteita.

Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta.

Keto Coach Sari ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä tai palvelun saatavuudesta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan erikseen ilmoittamia mahdollisia erityisiä sopimusehtoja ja ohjeita.

3. Valmennus ja luennot

3.1 Käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluita vain henkilökohtaiseen käyttöön (pois lukien yritysluennot).  Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Valmennus – tai luentoaineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilmanKeto Coach Sari:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

3.2 Asiakkaaksi rekisteröityminen

Palvelun oston yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen valmennuksen aloitusta.

3.3 Asiakkaan tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Keto Coach Sari:n verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan tai verkkokurssialuastalle tuottaja sitoutuu antamaan Keto Coach Sari:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tätä sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Sisällön tuottaja vakuuttaa, että käyttäjän kaikki hänen kulloinkin tuottama sisältö on hänen oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että hänellä on oikeus antaa Keto Coach Sari:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Keto Coach Sari:n verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa tai verkkokourssialuastalla sisällön tuottaja  sitoutuu vastaamaan Keto Coach Sari:n puolesta ja Keto Coach Sari:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Keto Coach Sari:a kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Keto Coach Sari:n verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelujen sisältämän tai Keto Coach Sari:n käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keto Coach Sari:lle, ellei toisin ole ilmoitettu.

Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilmanKeto Coach Sari:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti valmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Keto Coach Sari:nomaisuutta.

Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan asiakkaalle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty.

Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti  Keto Coach Sari:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun käytettävyys

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjotut palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Asiakas itse vastaa siitä, että hänellä on valmennukseen osallistumiseen ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteydet.

Keto Coach Sari ei voi taata, että valmennukseen pystyy osallistumaan käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Keto Coach Sari ei voi taata eikä vastaa siitä, että asiakkaan internet-yhteys toimisi odotetulla tavalla.

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Keto Coach Sari pyrkii aina parhaansa mukaan varmistamaan, että kaikki julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Asiakkaan tulee aina itse arvioida valmennuksessa ja luennoilla annettujen ruokavalioon, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien tietojen soveltuvuutta itselleen.

Huomioon tulee ottaa muun muassa oma terveydentila, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

7. Vastuunrajoitus

Asiakas hyväksyy sen, että valmennuksessa, luennoilla ja digitaalisissa tuotteissa saatujen ohjeiden noudattaminen tapahtuu täysin asiakkaan omalla vastuulla.

Keto Coach Sari ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Keto Coach Sari:n verkkosivuilta tai sosiaalisesta mediasta.

8. Sopimuksen peruuttaminen

8.1. Henkilökohtainen- pari- ja ryhmävalmennus

Henkilökohtaisella- pari- ja ryhmävalmennuksilla on 14 päivän peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa Keto Coach Sari:lle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

8.2. Digitaaliset tuotteet

Digitaalisilla tuotteilla (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vain verkkovalmennukset) on 14 päivän peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

8.2.1 Peruutusoikeuden puuttuminen

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella (kuluttaja on rekisteröitynyt käyttäjäksi ja avannut digitaalisen tuotteen) ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kuluttajalle on ilmoitettu tästä peruttamisoikeuden puuttumisesta näillä palvelun oston yhteydessä hyväksyttävillä toimitus- ja sopimusehdoilla.

9. Sopimusehtojen muutokset

Keto Coach Sari varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan palvelujen oston yhteydessä. Ostamalla jonkin palvelun käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

10. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

11. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Keto Coach Sari:sta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Keto Coach Sari vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Keto Coach Sari:lta sopimuksen rikkomisesta.

12. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Keto Coach Sari:nja asiakkaan väliset palveluita koskevat riitaisuudet käsitellään Keto Coach Sari:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.